Za każdym razem przy wykonywaniu tłumaczeń pisemnych pada pytanie o definicję tłumaczenia specjalistycznego. Wypada doprecyzować pewne terminy i ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości.

W przypadku tekstów niewykraczających terminologicznie poza poziom wykształcenia ogólnego średniego mówimy o tłumaczeniach ogólnych.

W przypadku tłumaczenia tekstów zawierających terminologię fachową w zakresie wykształcenia średniego w danej specjalności oraz tekstów o charakterze ogólnoprawnym mówimy o tłumaczeniu specjalistycznym.

Jednak jeżeli tłumaczymy teksty zawierające terminologię na poziomie szkoły wyższej w danej specjalności, a także teksty z rzadkich dziedzin kultury, nauki i techniki oraz teksty o dużej zawartości elementów gwarowych, dialektu, żargonu środowiskowego, skrótów, zwłaszcza lokalnych i skrótowców lub archaizmów, jak również tłumaczymy reklamy, slogany i ogłoszenia to mówimy o tłumaczeniach specjalistycznych o szczególnym stopniu trudności. Tłumaczenia takie wymagają korzystania z literatury fachowej, dokumentacji bądź konsultacji lub wiedzy specjalistycznej.