Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego i specjalizuje się w przekładzie dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Na wszystkich poświadczonych dokumentach, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium oraz należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu. Tłumacz przysięgły wykonuje również tłumaczenia ustne na potrzeby organów państwowych (sądy, policja, prokuratura itp.).

Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2702), która obowiązuje od dnia 27 stycznia 2005 roku.

Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych za czynności na rzecz organów państwowych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Lista wszystkich tłumaczy przysięgłych w Polsce znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kancelaria tłumaczy przysięgłych “Hieronimus” powstała 22 kwietnia 2003 roku jako Biuro Obsługi Lingwistycznej “Hieronimus” Marcin Rudoll. Kancelarię tworzą Agnieszka i Marcin Rudoll, tłumacze przysięgli. Od 01.01.2012 roku firma zmieniła nazwę na F.U.H. HIERONIMUS Marcin Rudoll oraz rozszerzyła działalność min. o usługi BHP, zarządzanie portalami internetowymi i arteterapię. Od 28.11.2021 roku wskutek Polskiego Ładu firma F.U.H. HIERONIMUS Marcin Rudoll została zlikwidowana.

Agnieszka Rudoll – tłumaczka przysięgła języka angielskiego.
Wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/50/05.
Wykształcenie: licencjat z lingwistyki stosowanej w zakresie języka angielskiego i niemieckiego (2000), magister filologii angielskiej o specjalności tłumaczeniowej (2002), Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – studia podyplomowe w zakresie Arteterapia – sztuki plastyczne z terapią zajęciową
Uprawnienia: zaprzysiężona na tłumaczkę przysięgłą języka angielskiego (8.07.2004)
Doświadczenie: lektor w prywatnej szkole językowej (2002-2004), lektor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, wydział zamiejscowy w Chorzowie (2005-2011), prowadzenie kursu językowego w prywatnej firmie z zakresu business English (program własny, 2009), nauczyciel j. angielskiego w przedszkolu (autorski program; 2013-2014), nauczyciel zajęć artystycznych (autorski program; 2013-2014), nauczyciel j. angielskiego w gimnazjum (2010 – 2014), nauczyciel j. angielskiego w szkole podstawowej (2014 – obecnie). Członkini Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL POLAND (nr 3787). Nauczycielka dyplomowana od XII.2018 roku.
Specjalność: szkolenia językowe w firmach z własnym programem autorskim, sztuki plastyczne z terapią zajęciową
Kontakt email * tel. 509 756 068

Marcin Rudoll – tłumacz przysięgły języka niemieckiego.
Wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/51/05.
Wykształcenie: licencjat z lingwistyki stosowanej w zakresie języka niemieckiego i angielskiego (2000), magister filologii niemieckiej o specjalności tłumaczeniowej (2002). Studia podyplomowe “Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” (Politechnika Śląska) (2010).
Uprawnienia: zaprzysiężenie na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego (19.12.2002); starszy inspektor ds. bhp (26.11.2010); specjalista ds. bhp (01.01.2012).
Doświadczenie: ZMP “Mostostal Zabrze” w Częstochowie (2000-2002) tłumacz techniczny; Rimsa plus sp. z o. o. w Piekarach Śląskich (2002-2006) tłumacz, specjalista ds. public relations, kierownik działu montaży; P.U.H. Rimsa Spółka Jawna w Rudzie Śląskiej (2006-2011) tłumacz, asystent zarządu, starszy inspektor ds. bhp (2011); P.U.H. Werpol s.c. (Trzebinia) kierownik ds. kluczowych klientów, główny specjalista ds. bhp, kierownik działu organizacyjnego (01.06.2011 – nadal), auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 (2016).
Specjalność: lokalizacja systemów CMS, starodruki
Kontakt email * tel. 509 756 078

“Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy państwowej i innej tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową”.

Tekst ślubowania tłumacza przysięgłego