W ramach świadczenia usług tłumaczeniowych w języku

    • angielskim i niemieckim

wykonujemy:

Tłumaczenia zwykłe, które nie wymagają uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia poświadczone, które wymagają uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia specjalistyczne tekstów zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną.

Korektę tekstów przetłumaczonych przeznaczonych do publikacji, która polega na sprawdzeniu tekstu pod względem gramatyczno-leksykalnym oraz stylistycznym.

Tłumaczenia wykonujemy w następujących trybach:

  1. Do 5 stron formatu A4 dziennie (tłumaczenia zwykłe i poświadczone).
  2. Powyżej 5 stron formatu A4 dziennie (tłumaczenia zwykłe i poświadczone). 

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach: przemysł i technika, rachunkowość, ekonomia, inżynieria lądowa, chemia, przemysł samochodowy i informatyka.
Tłumaczymy również gotyckie teksty niemieckie, drukowane i rękopiśmienne (Fraktura, Szwabach, Kurrenta i Sütterlin).