Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 listopada 2004 roku (Tekst jednolity: Dz. U. Nr 246, poz. 2468) specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp.

Po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach w 2010 roku oraz dziewięcioletnim stażu najpierw jako starszy inspektor ds. bhp a obecnie jako specjalista ds. bhp oferuję Państwu następujący zakres usług:

* prowadzeniem niezbędnej dokumentacji z zakresu BHP, w tym rejestrów czynników szkodliwych, rejestrów wypadków i chorób zawodowych, itp.;
* konstruowaniem wytycznych z zakresu BHP;
* realizacją zaleceń pokontrolnych PIP;
* prowadzeniem spraw związanych z wypadkami pracowników przy pracy – opracowywanie *protokołów powypadkowych;
* przeprowadzaniem wymaganych wstępnych szkoleń BHP dla pracowników przyjmowanych do pracy;
* przeprowadzaniem pozostałych szkoleń w ramach oddzielnych umów.
* analizą i oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
* opracowywaniem instrukcji BHP na stanowiskach pracy i przy obsłudze maszyn;
* opracowywaniem dokumentacji powypadkowych w zakresie wypadków przy pracy, a także w drodze do i z pracy;
* przygotowywaniem dokumentacji pod badanie techniczne UDT
* tłumaczeniem dokumentacji DTR
* szkoleniami wstępnymi i okresowymi.

Zapraszam do współpracy.