Wrzesień miesiąc tłumaczy

Podczas 71. sesji Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych jednogłośnie przyjęło rezolucję A/RES/71/288, ogłaszając dzień 30 września Międzynarodowym Dniem Tłumacza, dniem obchodzonym w całej globalnej sieci ONZ. Honoruje wkład zawodowych tłumaczy pisemnych, ustnych i terminologów w łączenie narodów oraz wspieranie pokoju i globalnego rozwoju, a także ważną rolę polityczną i kulturową tłumaczeń pisemnych w multilateralizmie i wielojęzyczności.

Już od ponad 30 lat Międzynarodowa Federacja Tłumaczy (FIT) tworząc coroczny temat jako podstawę obchodów. Tegoroczny motyw składa hołd wielu ludzkim twarzom i historiom, które stały się widoczne dzięki tłumaczeniu.

Tłumaczenie odsłania świat ludzkiego doświadczenia, pozwalając nam na wgląd w kultury inne niż te, które znamy. Ponieważ wstrząsy klimatyczne i geopolityczne odbijają się echem na całym świecie, odgrywa ona również ważną rolę w przeciwdziałaniu zagrożeniom dla pokoju i bezpieczeństwa, dyplomacji i multilateralizmu, zrównoważonego rozwoju i pomocy humanitarnej, godności ludzkiej i praw człowieka.

Zdolność do ustrukturyzowanego języka jest wyjątkowo wspólna dla ludzi, zaspokajając naszą potrzebę komunikowania się ze sobą; dzielić się informacjami, pomysłami i emocjami. Przy tysiącach języków używanych na świecie brak skutecznej komunikacji może stanowić główną przeszkodę we współpracy i wzajemnym zrozumieniu.

Język daje nam również zdolność ekspresji i nawiązywania kontaktów, tak istotnych dla społeczeństwa i dobrobytu.

Prawa językowe są prawami człowieka – każdy ma prawo do posługiwania się swoim językiem biegłości. Dla wielu jest to możliwe tylko z pomocą tłumacza pisemnego lub ustnego. Nie pozostawiać nikogo w tyle oznacza rozmawiać ze wszystkimi, zwłaszcza w czasach trudności i kryzysów, gdzie potrzeba zrozumienia, co dzieje się wokół ciebie i bycia zrozumianym, może być kwestią przetrwania. Jest to możliwe dzięki tłumaczom pisemnym i ustnym.

W środowisku humanitarnym tłumacze pisemni i ustni są kołem ratunkowym dla najbardziej narażonych ludzi na świecie. Współczucie i człowieczeństwo są reprezentowane w twarzach poszczególnych tłumaczy pisemnych i ustnych, którzy pomagają tym, którzy uciekają przed kryzysem, czy to spowodowanym wojną, głodem, katastrofą czy klimatem.

Zapewniają tym, którzy są w kryzysie, ich człowieczeństwo, dając im dostęp, sprawczość, godność i szansę na połączenie. Są ludzkimi twarzami rzecznictwa i dyplomacji, utrzymującymi płynność komunikacji w trudnych okolicznościach.

Dzięki studiom humanistycznym tłumacze pisemni i ustni rozumieją głębsze kwestie kulturowe i polityczne oraz kwestie etyki, równości i tolerancji. Bardzo dbają o swoją pracę i ludzi, którym pomagają. W szczytowym okresie pandemii tłumacze ustni pozostawali na swoich stanowiskach szpitalnych, aby zapewnić pacjentom zrozumienie swoich lekarzy, a lekarze mogli leczyć swoich pacjentów, narażając się na ryzyko. Kultura, globalny rozwój, bezpieczeństwo i trwały pokój są ludzkimi sprawami i są dobrze obsługiwane przez profesjonalistów, którzy znają i dbają o swoją rolę.

Tłumacze stawiają ludzi w przeciwnych zakątkach świata twarzą w twarz, poprzez historie i prosty akt czytania. Przekład literacki pokonuje bariery kultury i języka, odsłania twarz za opowieścią, pozwalając czytelnikom zobaczyć swoje odbicie w tekście, mimo że nie mówią językiem autora.

Tłumaczenie pomaga również zachować różnorodność kulturową i promować zrozumienie międzykulturowe. Udostępniając literaturę, sztukę, muzykę i inne dzieła kultury ludziom mówiącym różnymi językami, tłumaczenie pomaga stworzyć bardziej połączony i zróżnicowany świat, w którym ludzie mogą doceniać i uczyć się od siebie nawzajem.