Dolmeczer przysięgły niymieckij gŏdki TP/51/05, bazowy szpecyjalista ôd bezpiyczyństwa i higiyny roboty, posiedziciel fyrmy, kerownik ôd istnych klijyntōw, auditor wnyntrzny systymu zarzōndzaniŏ jakościōm ISO 9001:2015

Marcin Rudoll 509 756 078