Usługi dodatkowe

Kompletne strony www

Wszystkie strony wykonujemy strony w oparciu o najpopularniejszy System Zarządzania Treścią (CMS) – WordPress. Dzięki temu treść na stronach może być modyfikowana w przyjazny sposób nawet przez osoby nie będące informatykami/webmasterami.
W zakres naszych usług wchodzą:

*adaptacja istniejących motywów pod indywidualne potrzeby klienta
*tłumaczenia skórek, wtyczek
*dostosowanie strony do działania w kilku językach
*przenoszenie między domenami
*instalacja, konfiguracja
*porady i konsultacje

Umożliwiamy również hosting na wybranym serwerze w zależności od możliwości finansowych.
Dotychczasowe projekty:
_____________________________________________________________________________
Wybrane projekty komercyjne:

gabor24

rimsa

wektrim
_____________________________________________________________________________

Wybrane projekty niekomercyjne:

parafia-bobrowniki

andrzej
____________________________________________________________________________
Lokalizacja (wersje językowe):
Wersja angielska i niemiecka strony internetowej www.dar-pol-stal.com.pl
Wersja niemiecka strony internetowej www.hotel-bristol.com.pl
Wersja niemiecka strony internetowej www.hotel-katowice.com.pl
Wersja angielska i niemiecka strony internetowej www.indyk-slask.pl
Wersja angielska i niemiecka strony internetowej http://www.ludwiczyn.com.pl/
Wersja niemiecka strony internetowej www.olmet.com.pl
Wersja angielska strony internetowej www.rimsa.pl
Wersja angielska strony internetowej www.polger.info

Usługi BHP

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 listopada 2004 roku (Tekst jednolity: Dz. U. Nr 246, poz. 2468) specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp.

Po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach w 2010 roku oraz dwuletnim stażu najpierw jako starszy inspektor ds. bhp a obecnie specjalista ds. bhp oferuję Państwu następujący zakres usług:

* prowadzeniem niezbędnej dokumentacji z zakresu BHP, w tym rejestrów czynników szkodliwych, rejestrów wypadków i chorób zawodowych, itp.;
* konstruowaniem wytycznych z zakresu BHP;
* realizacją zaleceń pokontrolnych PIP;
* prowadzeniem spraw związanych z wypadkami pracowników przy pracy – opracowywanie *protokołów powypadkowych;
* przeprowadzaniem wymaganych wstępnych szkoleń BHP dla pracowników przyjmowanych do pracy;
* przeprowadzaniem pozostałych szkoleń w ramach oddzielnych umów.
* analizą i oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
* opracowywaniem instrukcji BHP na stanowiskach pracy i przy obsłudze maszyn;
* opracowywaniem dokumentacji powypadkowych w zakresie wypadków przy pracy, a także w drodze do i z pracy;
* przygotowywaniem dokumentacji pod badanie techniczne UDT
* tłumaczeniem dokumentacji DTR
* szkoleniami wstępnymi i okresowymi.

Zapraszam do współpracy.