Tłumaczenie nie jest kopią, lecz aktem twórczym. José Ortega y Gasset