Tłumaczenie tym bardziej odbiega od oryginału, im bardziej dąży do wierności. Wilhelm von Humboldt