Biuletyn III.2020

Szanowni Państwo w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną informujemy, że zlecenia na tłumaczenia przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz Whatsapp. Tłumaczenia poświadczone w wersji papierowej będą wysyłane pocztą lub doręczane przez nas na wskazany adres. Opłatę za wykonane tłumaczenia należy uiszczać wyłącznie przelewem na nasze konto bankowe.

Do odwołania nie obsługujemy również tłumaczeń ustnych bezpośrednio u klienta lub instytucji a jedynie za pośrednictwem telefonu lub Skype`a.